Antagningspoäng för Informationsarkitekt vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75517

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.66 1.00 4.00
Urval 2 15.40 16.66 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Informationsarkitekt vid Malmö högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 566 personer till Informationsarkitekt vid Malmö högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 15.85 0.80 3.00
Urval 2 14.80 15.06 0.80 3.00
För höstterminen år 2016 hade Informationsarkitekt vid Malmö högskola antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 467 personer till Informationsarkitekt vid Malmö högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.20 0.90 4.00
Urval 2 15.90 16.62 0.90
För höstterminen år 2015 hade Informationsarkitekt vid Malmö högskola antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 591 personer till Informationsarkitekt vid Malmö högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 32 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 28 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 16.56 0.80 0.00
Urval 2 14.90 15.41 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Informationsarkitekt vid Malmö högskola antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 449 personer till Informationsarkitekt vid Malmö högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 37 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 38 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö