Antagningspoäng för Interaction Design vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.82 0.95 4.00
Urval 2 16.30 14.89 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Interaction Design vid Malmö högskola antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.82 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 578 personer till Interaction Design vid Malmö högskola varav 111 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 30 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö