Antagningspoäng för Interaktionsdesign vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70005

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 15.57 0.95 4.00
Urval 2 14.90 15.52 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Interaktionsdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 533 personer till Interaktionsdesign vid Malmö högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.95 0.90 3.00
Urval 2 15.31 15.80 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Interaktionsdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 629 personer till Interaktionsdesign vid Malmö högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 35 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 18.00 0.85 3.00
Urval 2 16.10 16.90 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Interaktionsdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

576

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 576 personer till Interaktionsdesign vid Malmö högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö