Antagningspoäng för International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 15.34 0.20 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 14.14 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 303 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.59 0.75 0.00
Urval 2 16.00 15.88 0.50
För höstterminen år 2016 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 344 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.88 17.96 0.75 0.00
Urval 2 19.00 15.91 0.50
För höstterminen år 2015 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 20.88 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 367 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 18.69 0.40 0.00
Urval 2 15.50 17.95 0.20
För höstterminen år 2014 hade International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 18.69 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 344 personer till International Migration and Ethnic Relations vid Malmö högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö