Antagningspoäng för International Relations vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71007

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.73 0.80 3.50
Urval 2 18.04 17.60 0.65
För höstterminen år 2017 hade International Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 802 personer till International Relations vid Malmö högskola varav 185 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 30% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 17.19 0.90 4.00
Urval 2 17.82 16.80 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade International Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

877

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 877 personer till International Relations vid Malmö högskola varav 174 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.85 19.26 0.95 0.00
Urval 2 20.88 18.33 0.70
För höstterminen år 2015 hade International Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 21.85 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

784

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 784 personer till International Relations vid Malmö högskola varav 174 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.02 22.27 1.05 0.00
Urval 2 20.00 21.92 0.90
För höstterminen år 2014 hade International Relations vid Malmö högskola antagningspoängen 21.02 i urvalsgrupp BI, 22.27 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

724

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 724 personer till International Relations vid Malmö högskola varav 197 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 29% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö