Antagningspoäng för Internationella relationer vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71008

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 17.01 0.90 4.00
Urval 2 17.20 16.68 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Internationella relationer vid Malmö högskola antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

822

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 822 personer till Internationella relationer vid Malmö högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.61 1.05 4.00
Urval 2 16.60 16.10 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Internationella relationer vid Malmö högskola antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

744

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 744 personer till Internationella relationer vid Malmö högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö