Antagningspoäng för IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola

Programkod: MAH-58522

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.75 1.00 4.00
Urval 2 16.35 16.10 0.95 3.50
För höstterminen år 2017 hade IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1163

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 1163 personer till IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 182 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 73 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 66 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.00 1.00 4.00
Urval 2 17.10 16.60 0.95 3.00
För höstterminen år 2016 hade IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1305

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

102

Under HT2016 sökte 1305 personer till IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 230 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 71 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 65 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.48 1.05 4.00
Urval 2 17.15 17.20 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1388

Antagna urval 1

112

Antagna urval 2

98

Under HT2015 sökte 1388 personer till IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 238 i första hand. Totalt antogs 112 personer i det första urvalet varav 59 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 53 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö