Antagningspoäng för Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-77068

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.20 1.10 4.00
Urval 2 17.95 17.59 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2593

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 2593 personer till Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola varav 303 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.93 1.10 4.00
Urval 2 18.45 17.40 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2547

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 2547 personer till Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola varav 287 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.95 1.10 4.00
Urval 2 18.70 17.93 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2729

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 2729 personer till Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola varav 362 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.95 1.10 4.00
Urval 2 19.00 18.60 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2456

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 2456 personer till Kriminologiprogrammet vid Malmö högskola varav 372 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö