Antagningspoäng för Mångfaldsstudier vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.08 15.24 0.45 2.50
Urval 2 13.29 13.70 0.30 2.50
För höstterminen år 2017 hade Mångfaldsstudier vid Malmö högskola antagningspoängen 15.08 i urvalsgrupp BI, 15.24 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 348 personer till Mångfaldsstudier vid Malmö högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 16 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.30 0.60 3.50
Urval 2 15.00 15.72 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Mångfaldsstudier vid Malmö högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 427 personer till Mångfaldsstudier vid Malmö högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.36 0.65 3.00
Urval 2 15.60 15.93 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Mångfaldsstudier vid Malmö högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 395 personer till Mångfaldsstudier vid Malmö högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.52 16.19 0.55 4.00
Urval 2 15.30 15.61 0.45
För höstterminen år 2014 hade Mångfaldsstudier vid Malmö högskola antagningspoängen 16.52 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 334 personer till Mångfaldsstudier vid Malmö högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 7 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö