Antagningspoäng för Mänskliga rättigheter vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71010

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.20 0.80 4.00
Urval 2 17.05 15.52 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Mänskliga rättigheter vid Malmö högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 731 personer till Mänskliga rättigheter vid Malmö högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.35 0.80 4.00
Urval 2 16.50 16.80 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Mänskliga rättigheter vid Malmö högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

761

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 761 personer till Mänskliga rättigheter vid Malmö högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö