Antagningspoäng för Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75509

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 13.37 0.85 99.99
Urval 2 13.70 13.37 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 13.37 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 184 personer till Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 29 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.77 12.08 0.50 0.00
Urval 2 12.77 13.40 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 12.77 i urvalsgrupp BI, 12.08 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

41

Under HT2015 sökte 210 personer till Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 39 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 38 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 12.00 0.40 99.99 0.00
Urval 2 14.10 12.00 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 12.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 214 personer till Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 38 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö