Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.58 0.85 3.50
Urval 2 16.61 16.55 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2017 sökte 636 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola varav 82 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 11 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.00 0.85 4.00
Urval 2 17.17 15.25 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

657

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 657 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.00 0.80 3.00
Urval 2 16.80 16.61 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 640 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.25 0.80 0.00
Urval 2 16.90 15.35 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

660

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 660 personer till Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap vid Malmö högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö