Antagningspoäng för Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75518

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 15.78 0.80 3.00
Urval 2 15.20 15.20 0.70 2.50
För höstterminen år 2017 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

502

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 502 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 24 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.89 0.65 3.00
Urval 2 14.80 14.69 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 426 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 22 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 24 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 15.20 0.70 4.00
Urval 2 16.20 13.04 0.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 461 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 27 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.12 0.70 0.00
Urval 2 15.90 15.67 0.65
För höstterminen år 2014 hade Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

54

Under HT2014 sökte 498 personer till Medieproduktion och processdesign vid Malmö högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 31 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 26 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö