Antagningspoäng för Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72107

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.36 0.70 3.50
Urval 2 12.63 13.15 0.50 3.50
För höstterminen år 2017 hade Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 494 personer till Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 17 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 20 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 16.30 0.80 3.00
Urval 2 13.70 14.45 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 481 personer till Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola varav 76 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.10 0.75 3.50
Urval 2 15.23 15.46 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

78

Under HT2015 sökte 519 personer till Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 24 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 20 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.30 0.75 4.00
Urval 2 14.90 15.27 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 516 personer till Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle vid Malmö högskola varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö