Antagningspoäng för Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Malmö högskola

Programkod: MAH-68513

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 15.15 0.95 3.50
Urval 2 15.29 14.06 0.75
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Malmö högskola antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

808

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

155

Under HT2017 sökte 808 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Malmö högskola varav 198 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 100 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 90 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.70 1.10 3.00
Urval 2 16.10 15.51 1.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Malmö högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

908

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 908 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår vid Malmö högskola varav 206 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 75 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 62 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö