Antagningspoäng för Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75504

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 17.55 1.10 0.00
Urval 2 14.20 17.55 0.90
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 106 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning vid Malmö högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö