Antagningspoäng för Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75503

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.19 1.05 4.00
Urval 2 17.40 15.20 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur vid Malmö högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

926

Antagna urval 1

146

Antagna urval 2

122

Under HT2015 sökte 926 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur vid Malmö högskola varav 237 i första hand. Totalt antogs 146 personer i det första urvalet varav 70 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 122 personer varav 65 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.90 1.10 4.00
Urval 2 17.30 15.99 1.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur vid Malmö högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

156

Antagna urval 2

132

Under HT2014 sökte 920 personer till Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur vid Malmö högskola varav 234 i första hand. Totalt antogs 156 personer i det första urvalet varav 80 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 76 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö