Antagningspoäng för Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 15.82 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 454 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 27 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 28 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 35% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 17.79 0.55 0.00
Urval 2 10.69 10.85 0.10 99.99
För höstterminen år 2016 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 427 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.68 17.30 0.45 0.00
Urval 2 17.40 17.30 0.10
För höstterminen år 2015 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 19.68 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 371 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.91 19.91 0.60 0.00
Urval 2 18.32 19.44 0.30
För höstterminen år 2014 hade Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 19.91 i urvalsgrupp BI, 19.91 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 376 personer till Peace and Conflict Studies vid Malmö högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 29% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö