Antagningspoäng för Produktdesign vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75519

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.24 1.05 3.50
Urval 2 17.92 18.70 0.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Produktdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 639 personer till Produktdesign vid Malmö högskola varav 88 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 18 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 19 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 19.87 1.00 4.00
Urval 2 19.14 19.87 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Produktdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 19.87 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

608

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 608 personer till Produktdesign vid Malmö högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.80 1.00 4.00
Urval 2 19.60 16.72 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Produktdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 700 personer till Produktdesign vid Malmö högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.75 0.95 0.00
Urval 2 17.68 18.60 0.90
För höstterminen år 2014 hade Produktdesign vid Malmö högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 651 personer till Produktdesign vid Malmö högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö