Antagningspoäng för Produktionsledare: Media vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75520

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.51 16.56 0.85 3.50
Urval 2 16.56 15.77 0.75 3.50
För höstterminen år 2017 hade Produktionsledare: Media vid Malmö högskola antagningspoängen 17.51 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

621

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 621 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö högskola varav 134 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 10 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.07 0.85 4.00
Urval 2 15.85 15.76 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Produktionsledare: Media vid Malmö högskola antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

76

Under HT2016 sökte 549 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö högskola varav 107 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 15 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.61 0.80 3.50
Urval 2 16.60 15.79 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Produktionsledare: Media vid Malmö högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

583

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 583 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 21 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.00 0.80 0.00
Urval 2 17.20 15.96 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Produktionsledare: Media vid Malmö högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 620 personer till Produktionsledare: Media vid Malmö högskola varav 134 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 17 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö