Antagningspoäng för Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75510

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 13.60 0.80 99.99 0.00
Urval 2 14.30 14.04 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 254 personer till Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 41 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 32 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.74 12.75 0.80 99.99 2.00
Urval 2 14.10 14.55 1.00 99.99 2.00
Höstterminen år 2015 hade Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 13.74 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 319 personer till Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 34 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 32 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.19 0.65 0.00
Urval 2 14.00 12.50 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

54

Under HT2014 sökte 305 personer till Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 36 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 32 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 29 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö