Antagningspoäng för Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik vid Malmö högskola

Programkod: MAH-77004

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 14.90 0.50 3.00
Urval 2 15.89 14.91 0.55 3.00
För höstterminen år 2015 hade Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik vid Malmö högskola antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

98

Under HT2015 sökte 673 personer till Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik vid Malmö högskola varav 156 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 19 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.97 0.70 4.00
Urval 2 15.50 16.36 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik vid Malmö högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

632

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 632 personer till Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik vid Malmö högskola varav 198 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 10 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö