Antagningspoäng för Receptarieprogrammet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-65609

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 19.17 0.90 0.00
Urval 2 16.70 17.51 0.90
För höstterminen år 2016 hade Receptarieprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 535 personer till Receptarieprogrammet vid Malmö högskola varav 123 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö