Antagningspoäng för Scenproduktion vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70007

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.55 1.05 4.00
Urval 2 17.00 16.20 0.85
För höstterminen år 2014 hade Scenproduktion vid Malmö högskola antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 423 personer till Scenproduktion vid Malmö högskola varav 155 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 17 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö