Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-66026

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.70 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.00 16.70 0.60 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1107

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

145

Under VT2018 sökte 1107 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 307 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 38 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 31 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 17.10 0.95 4.00
Urval 2 16.84 17.02 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

879

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 879 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 17.35 0.85 4.00
Urval 2 16.81 17.05 0.85 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 715 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.20 1.00 4.00
Urval 2 17.71 18.02 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1070

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 1070 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.47 0.95 4.00
Urval 2 16.70 17.76 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

797

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 797 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.30 1.10 4.00
Urval 2 18.90 18.50 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2997

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 2997 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 562 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 27 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 18 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.83 0.90 4.00
Urval 2 17.30 17.19 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

785

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 785 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.06 0.95 4.00
Urval 2 18.10 17.81 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

939

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 939 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 18.45 0.80 4.00
Urval 2 16.97 18.45 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

734

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 734 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö