Antagningspoäng för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-77005

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.66 14.37 0.50 3.00
Urval 2 14.00 14.04 0.40 2.00
För höstterminen år 2017 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola antagningspoängen 14.66 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 362 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 15.31 0.50 3.00
Urval 2 14.50 14.64 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola antagningspoängen 15.27 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 355 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 7 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.85 0.50 3.00
Urval 2 14.80 14.81 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 382 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola varav 72 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 14.79 0.45 3.00
Urval 2 14.11 14.90 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 316 personer till Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö