Antagningspoäng för Socialpsykiatri, kandidatprogram vid Malmö högskola

Programkod: MAH-65601

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.02 0.85 4.00
Urval 2 16.58 17.51 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socialpsykiatri, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 566 personer till Socialpsykiatri, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 17.95 0.95 4.00
Urval 2 17.27 17.39 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socialpsykiatri, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

809

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 809 personer till Socialpsykiatri, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 148 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö