Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-66025

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 17.32 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.14 16.90 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2176

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

125

Under VT2018 sökte 2176 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 443 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 24 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 18.54 1.05 4.00
Urval 2 18.07 17.73 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3754

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 3754 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 627 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 32 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 29 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.62 0.95 4.00
Urval 2 17.77 17.20 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2668

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under VT2017 sökte 2668 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 491 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 32 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 25 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 18.80 1.05 4.00
Urval 2 19.13 18.43 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3842

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 3842 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 517 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 30 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 24 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.76 1.00 4.00
Urval 2 18.00 17.38 0.90 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2681

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under VT2016 sökte 2681 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 468 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 25 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 20 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.17 1.05 4.00
Urval 2 18.60 17.50 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3753

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 3753 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 535 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 24 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 19 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.63 0.95 4.00
Urval 2 17.70 16.92 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2617

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under VT2015 sökte 2617 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 456 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 31 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.56 1.00 4.00
Urval 2 18.80 17.48 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3444

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 3444 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 452 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 27 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.45 0.90 4.00
Urval 2 17.80 17.00 0.90 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2300

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 2300 personer till Socionomprogrammet vid Malmö högskola varav 393 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 16 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 13 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö