Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Malmö högskola

Programkod: MAH-77015

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård på Malmö högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Malmö högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö