Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola

Programkod: MAH-55540

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 17 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola varav 4 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 40 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola varav 19 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 1 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö