Antagningspoäng för Spelutveckling vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75521

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 13.78 0.90 3.50
Urval 2 13.33 13.72 0.85
För höstterminen år 2017 hade Spelutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 13.78 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

626

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 626 personer till Spelutveckling vid Malmö högskola varav 113 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 87 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 78 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.91 0.85 3.00
Urval 2 13.97 13.67 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Spelutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.91 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 598 personer till Spelutveckling vid Malmö högskola varav 132 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 98 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 78 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 13.83 0.85 2.50
Urval 2 13.49 13.85 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Spelutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 646 personer till Spelutveckling vid Malmö högskola varav 135 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 102 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 69 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.90 0.75 0.00
Urval 2 13.70 12.95 0.60
För höstterminen år 2014 hade Spelutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

626

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 626 personer till Spelutveckling vid Malmö högskola varav 112 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 102 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 81 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö