Antagningspoäng för Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72105

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.43 0.95 4.00
Urval 2 14.70 16.40 0.75
För höstterminen år 2017 hade Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 573 personer till Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola varav 78 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 36 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.92 1.00 0.00
Urval 2 15.42 15.20 0.80
För höstterminen år 2016 hade Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 537 personer till Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 38 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 36 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.14 0.95 4.00
Urval 2 16.36 15.30 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

62

Under HT2015 sökte 639 personer till Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 25 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 27 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.90 1.00 0.00
Urval 2 16.60 16.62 0.90
För höstterminen år 2014 hade Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 644 personer till Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering vid Malmö högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 33 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö