Antagningspoäng för Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71020

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.89 0.90 4.00
Urval 2 16.20 16.30 0.75 3.00
För höstterminen år 2017 hade Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 596 personer till Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 33 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.42 0.95 3.50
Urval 2 16.90 15.20 0.95 3.50
För höstterminen år 2016 hade Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

614

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 614 personer till Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 28 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.60 1.00 4.00
Urval 2 18.20 16.50 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

680

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 680 personer till Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.58 0.90 4.00
Urval 2 17.00 15.90 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

631

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 631 personer till Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 27 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 32 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö