Antagningspoäng för Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74027

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.81 0.85 4.00
Urval 2 16.99 17.30 0.85 3.00
För höstterminen år 2017 hade Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

670

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 670 personer till Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola varav 198 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.24 0.90 4.00
Urval 2 17.15 17.80 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 712 personer till Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola varav 179 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.54 0.90 4.00
Urval 2 17.63 18.54 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 707 personer till Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola varav 170 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.10 0.90 4.00
Urval 2 16.73 16.91 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 589 personer till Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola varav 142 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 9 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö