Antagningspoäng för Systemutvecklare vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75522

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.40 1.20 4.00
Urval 2 16.82 16.40 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Systemutvecklare vid Malmö högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

801

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 801 personer till Systemutvecklare vid Malmö högskola varav 189 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 15.73 1.00 4.00
Urval 2 15.15 15.85 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Systemutvecklare vid Malmö högskola antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

765

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 765 personer till Systemutvecklare vid Malmö högskola varav 149 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 81 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 67 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.14 0.95 3.00
Urval 2 16.10 14.50 0.95 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemutvecklare vid Malmö högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

798

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

82

Under HT2015 sökte 798 personer till Systemutvecklare vid Malmö högskola varav 141 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 76 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 63 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.42 0.80 4.00
Urval 2 14.80 14.05 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Systemutvecklare vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

690

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 690 personer till Systemutvecklare vid Malmö högskola varav 118 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 73 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 64 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö