Antagningspoäng för Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-76001

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.87 1.15 0.00
Urval 2 18.94 17.88 1.10
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

984

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 984 personer till Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola varav 186 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.54 20.33 1.10 0.00
Urval 2 19.80 19.65 1.10
För höstterminen år 2016 hade Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 20.54 i urvalsgrupp BI, 20.33 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1041

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 1041 personer till Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola varav 170 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 2 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 3 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 20.30 1.30 0.00
Urval 2 19.94 20.20 1.30
För höstterminen år 2015 hade Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1167

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 1167 personer till Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola varav 177 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 21.12 1.05 0.00
Urval 2 20.30 19.80 1.05
För höstterminen år 2014 hade Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 21.12 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

988

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 988 personer till Tandhygienistutbildning vid Malmö högskola varav 179 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö