Antagningspoäng för Tandläkarutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-76002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 21.74 1.50 4.00
Urval 2 20.83 21.69 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tandläkarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 21.74 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1797

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

78

Under HT2017 sökte 1797 personer till Tandläkarutbildning vid Malmö högskola varav 387 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 28 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 26 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.84 1.55 4.00
Urval 2 20.70 21.79 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tandläkarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.84 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1775

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

74

Under HT2016 sökte 1775 personer till Tandläkarutbildning vid Malmö högskola varav 376 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 26 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 29 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.81 1.55 4.00
Urval 2 21.10 21.81 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tandläkarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.81 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1916

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

69

Under HT2015 sökte 1916 personer till Tandläkarutbildning vid Malmö högskola varav 347 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 28 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 29 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.90 1.60 0.00
Urval 2 21.04 21.51 1.55
För höstterminen år 2014 hade Tandläkarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1785

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1785 personer till Tandläkarutbildning vid Malmö högskola varav 377 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 32 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö