Antagningspoäng för Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-76003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.25 0.90 0.00
Urval 2 16.94 16.75 0.60
För höstterminen år 2017 hade Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 417 personer till Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 5 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.06 1.00 0.00
Urval 2 18.07 17.20 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

574

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 574 personer till Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 10 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 8 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 20.20 1.10 0.00
Urval 2 18.20 19.55 0.80
För höstterminen år 2015 hade Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 623 personer till Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola varav 69 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 3 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 3 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 20.16 1.00 0.00
Urval 2 17.20 17.31 0.90
För höstterminen år 2014 hade Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 20.16 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 602 personer till Tandteknikerutbildning vid Malmö högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 9 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö