Antagningspoäng för Transport Management vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72106

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.28 0.90 3.00
Urval 2 14.06 14.32 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Transport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 497 personer till Transport Management vid Malmö högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 51 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 54 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.00 0.85 4.00
Urval 2 15.75 15.20 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Transport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 479 personer till Transport Management vid Malmö högskola varav 103 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 59 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 54 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 16.71 0.85 4.00
Urval 2 15.70 15.76 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Transport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 643 personer till Transport Management vid Malmö högskola varav 129 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 45 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 46 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.72 0.90 4.00
Urval 2 16.00 16.42 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Transport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2014 sökte 667 personer till Transport Management vid Malmö högskola varav 141 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 47 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 36 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö