Antagningspoäng för Visuell kommunikation vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.55 0.95 4.00
Urval 2 18.80 17.55 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Visuell kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 673 personer till Visuell kommunikation vid Malmö högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.12 1.00 3.50
Urval 2 19.40 17.13 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Visuell kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 644 personer till Visuell kommunikation vid Malmö högskola varav 120 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 12 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.20 0.95 0.00
Urval 2 19.25 17.02 0.85
För höstterminen år 2015 hade Visuell kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 643 personer till Visuell kommunikation vid Malmö högskola varav 97 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 15 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 18.00 0.95 0.00
Urval 2 18.60 18.00 0.70
För höstterminen år 2014 hade Visuell kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 652 personer till Visuell kommunikation vid Malmö högskola varav 105 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö