Antagningspoäng för Yrkeslärarutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-60046

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.35 11.53 0.10 2.00
Urval 2 11.35 11.53 0.10 2.00
Vårterminen år 2016 hade Yrkeslärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 11.35 i urvalsgrupp BI, 11.53 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 231 personer till Yrkeslärarutbildning vid Malmö högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 25 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö