Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö universitet

Om Malmö universitet
Ort: Malmö
Antal utbildningar:55

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.34 14.06 0.25
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.72 0.45
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 11.49 13.51 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 14.40 16.68 0.55
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 13.55 13.80 0.50
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 13.90 15.90 0.70
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 13.20 14.27 0.80
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
English Studies Malmö universitet 12.19 16.27 0.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 14.47 15.65 0.00
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.07 15.29 0.80
Fastighetsförmedling Malmö universitet 16.93 16.61 0.85
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.55 14.86 0.40
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 13.55 14.07 0.15
Grafisk design Malmö universitet 20.52 19.36 1.20
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 13.90 14.57 0.25
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.10 14.66 0.35
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 12.71 14.12 0.00
Human Rights Malmö universitet 16.67 17.46 0.40
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.10 15.80 0.85
Interaction Design Malmö universitet 18.35 19.66 0.85
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.57 15.66 0.15
International Relations Malmö universitet 19.27 18.43 0.90
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 17.55 16.27 1.00
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 18.85 17.40 1.10
Mångfaldsstudier Malmö universitet 14.90 14.73 0.40
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 16.82 16.05 0.70
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 13.69 15.57 0.00
Produktdesign Malmö universitet 19.26 17.56 0.90
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.15 15.92 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 14.33 14.08 0.40
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.70 18.01 1.00
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.63 21.62 1.45
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 17.09 16.57 0.80
Transport Management Malmö universitet 14.63 14.10 0.75
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90