Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö universitet

Om Malmö universitet
Ort: Malmö
Antal utbildningar:67

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.60 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.85 13.57 0.30
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö universitet 14.78 14.08 0.30
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.98 13.65 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö universitet 13.65 14.94 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 10.77 11.87 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Malmö universitet 15.90 15.96 0.70
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Malmö universitet 17.08 14.90 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Malmö universitet 15.30 15.85 0.25
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Malmö universitet 15.46 15.64 0.45
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Malmö universitet 16.40 16.80 0.40
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Malmö universitet 14.06 14.90 0.00
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 17.97 19.04 0.80
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 16.67 18.02 0.45
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 15.26 14.88 0.50
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö universitet 14.95 16.97 0.50
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 16.04 17.12 0.70
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 14.29 16.50 0.65
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
English Studies Malmö universitet 15.69 13.35 0.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 16.30 14.50 0.00
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.15 16.50 0.70
Fastighetsförmedling Malmö universitet 17.30 16.59 0.70
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.34 15.19 0.00
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 11.91 13.93 0.00
Grafisk design Malmö universitet 20.35 20.79 1.05
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 14.70 15.00 0.00
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 21.85 0.00 0.00
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.04 14.63 0.00
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 13.79 14.14 0.00
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.10 0.00 0.00
Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans åk 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.42 0.00 1.20
Human Rights Malmö universitet 17.24 15.50 0.45
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.40 14.65 0.40
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.21 15.32 0.55
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.77 16.80 0.90
Interaction Design Malmö universitet 19.46 18.14 0.90
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.55 15.16 0.00
International Relations Malmö universitet 18.60 17.72 0.55
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 18.30 17.60 0.95
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 20.05 19.00 1.15
Mångfaldsstudier Malmö universitet 15.27 15.93 0.30
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 18.13 16.94 0.65
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 17.46 16.95 0.65
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.30 15.77 0.50
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 16.02 15.70 0.40
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 15.70 17.27 0.00
Produktdesign Malmö universitet 19.95 19.74 1.00
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.55 17.86 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.70 17.98 0.80
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 12.60 12.84 0.00
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.80 17.95 0.90
Spelutveckling Malmö universitet 16.29 14.67 0.85
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 17.18 18.02 0.85
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.92 17.56 0.75
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 16.67 16.97 0.55
Systemutvecklare Malmö universitet 16.81 17.05 1.00
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.68 21.04 0.00
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 16.46 18.00 0.65
Transport Management Malmö universitet 15.67 15.37 0.55
Visuell kommunikation Malmö universitet 20.26 20.40 1.00