Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö universitet

Om Malmö universitet
Ort: Malmö
Antal utbildningar:96

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.34 14.06 0.25
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.72 0.45
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 11.49 13.51 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 12.20 14.50 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö universitet 0.00 16.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 16.77 17.22 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inrik Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 14.40 16.68 0.55
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 13.55 13.80 0.50
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 13.90 15.90 0.70
Communication for Development Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 13.20 14.27 0.80
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
English Studies Malmö universitet 12.19 16.27 0.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 14.47 15.65 0.00
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.07 15.29 0.80
Fastighetsförmedling Malmö universitet 16.93 16.61 0.85
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.55 14.86 0.40
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 13.55 14.07 0.15
Grafisk design Malmö universitet 20.52 19.36 1.20
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 13.90 14.57 0.25
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.10 14.66 0.35
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 12.71 14.12 0.00
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Human Rights Malmö universitet 16.67 17.46 0.40
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.25 14.58 0.55
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.20 16.37 0.80
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.10 15.80 0.85
Interaction Design Malmö universitet 18.35 19.66 0.85
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.57 15.66 0.15
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
International Relations Malmö universitet 19.27 18.43 0.90
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 17.55 16.27 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 18.85 17.40 1.10
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Mångfaldsstudier Malmö universitet 14.90 14.73 0.40
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 17.71 16.67 0.80
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 16.82 16.05 0.70
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.11 15.57 0.70
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 14.84 15.30 0.70
Omvårdnad, masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 13.69 15.57 0.00
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Political Science: Global Politics, Master's Programme (Two-year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Produktdesign Malmö universitet 19.26 17.56 0.90
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.15 15.92 0.80
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sexologi, masterprogram Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 14.33 14.08 0.40
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.70 18.01 1.00
Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Spelutveckling Malmö universitet 14.90 14.95 0.90
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 16.30 16.80 0.80
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.40 17.21 0.80
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 17.21 17.29 0.80
Systemutvecklare Malmö universitet 16.71 16.02 1.20
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.63 21.62 1.45
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 17.09 16.57 0.80
Transport Management Malmö universitet 14.63 14.10 0.75
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö universitet 0.00 0.00 0.00
Visuell kommunikation Malmö universitet 19.63 17.72 0.90