Antagningspoäng för Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet

Programkod: MAU-06224

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 21.85 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2020 sökte 356 personer till Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning vid Malmö universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö