Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet

Programkod: MAU-85601

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.72 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.08 17.30 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2232

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 2232 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 475 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 38 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 26 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö