Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet

Programkod: MAU-85601

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.98 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.70 17.31 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2480

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 2480 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 644 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 27 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 20 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 16.58 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.50 16.58 0.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1385

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under VT2020 sökte 1385 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 25 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 24 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.47 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.33 17.24 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1895

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 1895 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 463 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 21 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.47 17.21 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.30 17.21 0.65 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 16.47 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1342

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under VT2019 sökte 1342 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 423 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 44 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 32 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.72 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.08 17.30 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2232

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 2232 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet varav 475 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 38 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 26 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö