Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Malmö universitet

Programkod: MAU-85604

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.95 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.39 17.61 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3070

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 3070 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 536 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 33 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 29 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.21 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.16 16.95 0.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1929

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2020 sökte 1929 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 463 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 22 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 27 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.32 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.38 17.70 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2801

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 2801 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 579 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 30 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 29 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.58 17.40 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.90 17.07 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 17.58 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1960

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under VT2019 sökte 1960 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 483 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 39 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 31 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.01 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.90 17.29 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.01 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3334

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 3334 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 512 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 28 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 24 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö