Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Malmö universitet

Programkod: MAU-85604

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.01 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.90 17.29 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Malmö universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.01 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3334

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 3334 personer till Socionomprogrammet vid Malmö universitet varav 512 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 28 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 24 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö universitet

Andra utbildningar i Malmö