Mest sökta

Nedan visar vi de mest sökta utbildningarna för den senaste höstterminen.

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP Totalt antal sökande
Juristprogrammet Stockholms universitet 20.99 20.80 1.45 7226
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.40 20.99 1.50 6284
Juristprogrammet Lunds universitet 21.67 21.44 1.60 6197
Juristprogrammet Göteborgs universitet 20.70 20.73 1.45 5737
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.29 22.50 1.75 5679
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.48 18.87 1.15 5434
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.09 22.29 1.75 5343
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.19 22.23 1.80 5103
Läkarprogrammet Göteborgs universitet 21.88 22.11 1.75 5090
Läkarprogrammet Linköpings universitet 21.67 21.87 1.70 4910
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.63 20.00 1.45 4830
Juristprogrammet Örebro universitet 20.21 20.20 1.25 4765
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 21.04 20.19 1.50 4758
Läkarprogrammet Örebro universitet 21.56 21.80 1.70 4589
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.03 22.09 1.70 4582
Socionomprogrammet Göteborgs universitet 19.11 18.63 1.10 4564
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70 4523
Psykologprogrammet Göteborgs universitet 22.00 22.10 1.70 4189
Psykologprogrammet Uppsala universitet 21.98 21.91 1.65 4174
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.50 19.98 1.20 4057