Antagningspoäng för Automationsingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2191

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.62 12.02 1.25 99.99 2.00
Urval 2 12.62 12.02 1.25 99.99 2.00
Höstterminen år 2016 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.62 i urvalsgrupp BI, 12.02 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 132 personer till Automationsingenjör vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 38 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 22 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.97 12.05 0.40 99.99 0.00
Urval 2 9.97 12.05 0.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 9.97 i urvalsgrupp BI, 12.05 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 132 personer till Automationsingenjör vid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 28 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.78 10.90 1.65 99.99
Urval 2 13.78 10.90 1.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.78 i urvalsgrupp BI, 10.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 53 personer till Automationsingenjör vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 12 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand