Antagningspoäng för Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-97090

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 95 personer till Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 0 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 124 personer till Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 0 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 0 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 152 personer till Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet varav 65 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under VT2014 sökte 116 personer till Barnmorskeprogram vid Mittuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 0 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand