Antagningspoäng för Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-K2111

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.42 0.80 0.00
Urval 2 15.30 14.93 0.60
För höstterminen år 2017 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 235 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.40 0.70 3.00
Urval 2 11.00 10.74 0.40 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 301 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 77 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 38 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 15.29 0.65 4.00
Urval 2 11.20 12.71 0.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 333 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 38 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 40 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 13.90 0.55 4.00
Urval 2 11.30 10.02 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 246 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 35 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 43 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand