Antagningspoäng för Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-K2041

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.48 12.01 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.48 i urvalsgrupp BI, 12.01 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 209 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 39 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 33 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 12.35 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 12.35 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 235 personer till Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 32 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand